Cena projektu indywidualnego

Cena projektu indywidualnego uzależniona jest od wielu czynników. Poza jakością architektury, ważniejszymi z nich są warunki gruntowe, dostęp do drogi publicznej
i sposób uzbrojenia terenu.

– grunty występujące na działce mogą okazać się proste lub złożone. W przypadku, gdy na Państwa działce stwierdzi się warunki złożone trzeba liczyć się z kosztem wykonania bardziej szczegółowego (droższego) badania gruntu – w większości przypadków Inwestorzy mają jednak do czynienia z warunkami prostymi (zależne od regionu)

– równie ważnym aspektem jest to czy zjazd z działki będzie realizowany z drogi publicznej. Jeśli tak, będzie trzeba opracować projekt zjazdu.

– najlepiej, gdy parcela jest uzbrojona, tzn. w pobliżu działki znajdują się media takie jak woda, kanalizacja, gaz i prąd. 

np. w przypadku braku możliwości podpięcia domu do kanalizacji, konieczne jest wykonanie dodatkowego projektu „szamba” bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, co zwiększa koszty przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Wyżej wymienione to nie wszystkie zmienne, jest ich więcej i dlatego, żeby określić koszt oraz zakres projektu potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę, architekt musi zapoznać się z konkretną sytuacją. Każdy przypadek jest inny i do każdego należy podchodzić indywidualnie.

Można jednak przyjąć, że standardowe opracowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę domu na indywidualne zamówienie
o powierzchni ok. 150m
2 i o tradycyjnej architekturze wraz z dokumentami formalno-prawnymi kształtuje się na poziomie ok. 12-20 tys. zł BRUTTO (za całość).

 

W skład dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub „milczącej zgody” organu trybem zgłoszenia wchodzą:

 

1) Projekt Architektoniczno-Budowlany

– projekt architektoniczny

– projekt konstrukcyjny

– projekt instalacji wodnej (ciepłej i zimnej)

– projekt instalacji kanalizacyjnej

– projekt instalacji centralnego ogrzewania

– projekt instalacji gazowej

– charakterystyka energetyczna

– projekt instalacji elektrycznej

 

2) Projekt Zagospodarowania Terenu

– Projekt Zagospodarowania Działki 1:500

 

3) Dokumenty formalno-prawne

– mapa do celów projektowych

– warunki przyłączeniowe mediów

– wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (w przypadku braku Planu należy ubiegać się o Warunki Zabudowy)

– opinia geotechniczna

– projekt zjazdu (o ile dotyczy)

– i inne (w zależności od tematu)

 

Warto zaznaczyć, że zakup projektu typowego, jego adaptacja wraz ze skompletowaniem dokumentów formalno-prawnych waha się w przedziale
ok. 7-11 tys. zł
(za całość), zatem różnica pomiędzy projektem typowym, a projektem na indywidualne zamówienie wbrew pozorom nie jest duża.

Powyższe ceny należy traktować orientacyjnie. Szczegółową wycenę można uzyskać po dokładnej analizie dla Państwa działki . Zapraszamy do współpracy Inwestorów prywatnych oraz firmy. Zapytania można składać poprzez formularz kontaktowy (zakładka KONTAKT), drogą mailową lub telefonicznie.