Referencje

Dotychczasowe osiągnięcia

Wyróżnienie honorowe w konkursie „RATUJĄCYM – OCALENI” na koncepcję upamiętnienia Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej – praca indywidualna – 2015r.

Wyróżnienie specjalną prezentacją w Paryżu w konkursie „Rock my Plant”, którego przewodniczącym był Jean Nouvel – praca indywidualna – 2014r.

Wyróżnienie honorowe Stowarzyszenia Architektów Polskich za pracę zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu – praca zespołowa – 2012r.