Adaptacja projektu typowego

Nasza firma jest wyszczególniona przez biura zajmujące się sprzedażą projektów gotowych jako polecana pracownia. Przystępując do zakupu projektu typowego, w pierwszej kolejności należy sprawdzić jego zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Jeśli przyszła zabudowa spełnia ustalenia zawarte w MPZP, można udać się do architekta, aby ten wykonał dla Państwa tzw. adaptację.

Na czym polega „adaptacja projektu”?

Adaptacja polega na przystosowaniu projektu do konkretnej działki. Architekt sporządza Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT), w którym wrysowuje projektowaną zabudowę, aby ta spełniała szereg wymogów związanych z Prawem Budowlanym i Warunkami Technicznymi.

Aby móc przystąpić do prac budowlanych, Inwestor musi działać w oparciu o pozwolenie na budowę lub uzyskać tzw. milczącą zgodę organu trybem zgłoszenia. O sposobie załatwienia sprawy (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie) decyduje architekt, który określa obszar oddziaływania obiektu na sąsiedztwo. Gdy oddziaływanie nie występuje, można przeprowadzić procedurę administracyjną trybem zgłoszenia. W przeciwnym razie trzeba ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

W obu przypadkach do wniosku należy dołączyć zaadaptowany projekt pełnobranżowy wraz z dokumentami formalno-prawnymi, takimi jak:
– mapa do celów projektowych
– warunki przyłączeniowe mediów
– wypis i wyrys z MPZP (w razie braku MPZP trzeba ubiegać się o Warunki Zabudowy)
– opinia geotechniczna (należy przystosować fundamenty projektu typowego do nośności gruntu występujących na Państwa działce)
– projekt zjazdu (o ile dotyczy)
– i inne (w zależności od tematu)

Każdy temat projektowy jest inny i do każdego należy podchodzić indywidualnie. Architekt po zapoznaniu się z Państwa sprawą będzie mógł określić, jaki zakres opracowania wystarczy do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomoże również załatwić kwestie formalne i przeprowadzi przez proces administracyjny. Koszt wykonania podstawowej adaptacji, bez wprowadzania zmian, waha się w przedziale 3.000–4.000 zł BRUTTO. W celu uzyskania szczegółowej wyceny zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy (zakładka „KONTAKT”).